صندوق ‌ ثروت هامرز

مدیر صندوق:سبدگردان هامرز

متولی صندوق:موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

حسابرس:

مدیران سرمایه گذاری:

مدیر ثبت:

ضامن نقد شوندگی اول:

تاریخ آغاز فعالیت:۱۴۰۰/۰۳/۰۵

نوع صندوق:درآمد ثابت

قیمت صدور: ناعدد ریال
قیمت ابطال: ناعدد ریال
ضریب همبستگی به شاخص:

۰.۱۲

ضریب همبستگی به دلار:

-----

رتبه مدیریت:

۸۲

سود و زیان


(براساس قیمت‌های تعدیل شده)

روزانه:

ماهانه: ٪۰

فصلی:

نیم فصل:

سالانه:

از ابتدا:

سابقه صندوق
کم‌تر از یک ماه
رتبه نماد در سودآوری ماهانه

گروه:۲۸

بازار: ۸۲

اطلاعات موجود نمی‌باشد.