صندوق مختلط کاریزما

مدیر صندوق:سبدگردان كاريزما

متولی صندوق:مؤسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار

حسابرس:

مدیران سرمایه گذاری:

مدیر ثبت:

ضامن نقد شوندگی اول:

تاریخ آغاز فعالیت:۱۴۰۰/۰۴/۲۰

نوع صندوق:مختلط

قیمت صدور: ناعدد ریال
قیمت ابطال: ناعدد ریال
ضریب همبستگی به شاخص:

۰

ضریب همبستگی به دلار:

-----

رتبه مدیریت:

۱۷۰

سود و زیان


(براساس قیمت‌های تعدیل شده)

روزانه:

ماهانه: ٪۰

فصلی:

نیم فصل:

سالانه:

از ابتدا:

سابقه صندوق
کم‌تر از یک ماه
رتبه نماد در سودآوری ماهانه

گروه:۱۶

بازار: ۱۷۰

اطلاعات موجود نمی‌باشد.