صندوق ‌ جسورانه فیروزه

مدیر صندوق:شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

متولی صندوق:مؤسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس:

مدیران سرمایه گذاری:

مدیر ثبت:

ضامن نقد شوندگی اول:

تاریخ آغاز فعالیت:۱۳۹۹/۰۵/۱۹

نوع صندوق:جسورانه

قیمت صدور: ناعدد ریال
قیمت ابطال: ناعدد ریال
ضریب همبستگی به شاخص:

۰.۰۱

ضریب همبستگی به دلار:

-----

رتبه مدیریت:

۴۸

سود و زیان


(براساس قیمت‌های تعدیل شده)

روزانه:

ماهانه: ٪۰

فصلی:

نیم فصل:

سالانه:

از ابتدا:

سابقه صندوق
کم‌تر از یک ماه
رتبه نماد در سودآوری ماهانه

گروه:۲

بازار: ۴۸

اطلاعات موجود نمی‌باشد.