صندوق توسعه تعاون صبا

مدیر صندوق:شركت كارگزاري صبا تامين

متولی صندوق:مشاور سرمايه گذاري ديدگاهان نوين

حسابرس:محاسبه نشده

مدیران سرمایه گذاری:محاسبه نشده

مدیر ثبت:

ضامن نقد شوندگی اول:مشاور سرمايه گذاري ديدگاهان نوين

تاریخ آغاز فعالیت:۱۳۹۴/۰۸/۲۴

نوع صندوق:درآمد ثابت

قیمت صدور: ۱۳٬۹۹۱٬۲۱۶ ریال
قیمت ابطال: ۹۹٬۲۷۰٬۴۱۴٬۴۷۹٬۵۱۰ ریال
ضریب همبستگی به شاخص:

۰.۰۲

ضریب همبستگی به دلار:

-----

رتبه مدیریت:

۹۷

سود و زیان


(براساس قیمت‌های تعدیل شده)

روزانه: ٪۰.۰۴

ماهانه: ٪۱.۳۹

فصلی: ٪۴.۴۴

نیم فصل: ٪۹.۲۷

سالانه: ٪۳۰.۷۶

از ابتدا: ٪۱۱۳.۱۵

سابقه صندوق
۵سال ۹ماه
رتبه نماد در سودآوری ماهانه

گروه:۳۷

بازار: ۹۷

اوراق مشارکت: ۴۲.۴۴٪

سپرده بانکی: ۵۰.۰۴٪

وجه نقد: ۰.۲۵٪

سهام: ۶.۰۶٪

پنج سهم با بیشترن وزن: ۳.۱۸٪

سایر دارایی: ۰.۵۵٪