صندوق بانک گردشگری

مدیر صندوق:سبدگردان سرآمد بازار

متولی صندوق:مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابي

حسابرس:موسسه حسابرسي شاخص انديشان

مدیران سرمایه گذاری:حجت بهادري، زهرا طایفی نصرآبادی، احسان محبی

مدیر ثبت:

ضامن نقد شوندگی اول:مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابي

تاریخ آغاز فعالیت:۱۳۹۰/۰۴/۲۸

نوع صندوق:درآمد ثابت

قیمت صدور: ۱٬۰۰۷٬۵۱۹ ریال
قیمت ابطال: ۱٬۰۰۶٬۸۸۱ ریال
ضریب همبستگی به شاخص:

۰

ضریب همبستگی به دلار:

-----

رتبه مدیریت:

۱۴۲

سود و زیان


(براساس قیمت‌های تعدیل شده)

روزانه: ٪-۰.۰۵

ماهانه: ٪۱.۴۱

فصلی: ٪۴.۶

نیم فصل: ٪۹.۴۳

سالانه: ٪۲۰.۵۵

از ابتدا: ٪۲۴۸.۲۵

سابقه صندوق
۹سال ۵ماه
رتبه نماد در سودآوری ماهانه

گروه:۷۲

بازار: ۱۴۲

اوراق مشارکت: ۳۶.۱۴٪

سپرده بانکی: ۵۶.۵۳٪

وجه نقد: ۰.۰۰٪

سهام: ۶.۲۷٪

پنج سهم با بیشترن وزن: ۲.۴۳٪

سایر دارایی: ۰.۳۷٪