صندوق اندیشه خبرگان سهام

مدیر صندوق:مدير-كارگزاري خبرگان سهام

متولی صندوق:موسسه حسابرسي فريوران راهبرد

حسابرس:موسسه حسابرسي شاخص انديشان

مدیران سرمایه گذاری:محمد خیری، جواد جمشید پور پزانی، افسانه قاسمی

مدیر ثبت:

ضامن نقد شوندگی اول:موسسه حسابرسي فريوران راهبرد

تاریخ آغاز فعالیت:۱۳۹۴/۰۲/۲۸

نوع صندوق:در سهام

قیمت صدور: ۱۵٬۶۲۷٬۹۸۹ ریال
قیمت ابطال: ۱۵٬۵۲۴٬۴۵۷ ریال
ضریب همبستگی به شاخص:

۰.۷۱

ضریب همبستگی به دلار:

-----

رتبه مدیریت:

۲۴۲

سود و زیان


(براساس قیمت‌های تعدیل شده)

روزانه: ٪-۰.۵۳

ماهانه: ٪۰.۷۴

فصلی: ٪-۲۰.۹۹

نیم فصل: ٪-۲۶.۴۹

سالانه: ٪۱۵۱.۰۹

از ابتدا: ٪۱۴۳۳.۱۶

سابقه صندوق
۵سال ۱۰ماه
رتبه نماد در سودآوری ماهانه

گروه:۷۳

بازار: ۲۴۲

اوراق مشارکت: ۰.۰۰٪

سپرده بانکی: ۲.۴۴٪

وجه نقد: ۰.۰۲٪

سهام: ۹۴.۲۳٪

پنج سهم با بیشترن وزن: ۳۱.۳۵٪

سایر دارایی: ۳.۳۱٪